Jana Soutor Raganová

Průvodkyně a mentorka holistického přístupu ke zdraví


Zdravý postoj k životu je klíčový pro prožívání stavu zdraví. To se ale neodehrává jen na úrovni těla, ale i na úrovni mysli a ducha. Na otázku "proč jsem nemocný?" může znát odpověď jenom ten, komu nemoc vstoupí do života. Já jsem tu proto, abych vám pomohla vytvořit prostor pro hledání odpovědí a byla průvodcem pro nalezení skutečné příčiny a zprávy, kterou vám nemoc přinesla. Budete-li to chtít, pomocí vhodné stravy, suplementace, bylinné terapie a změn v životním stylu vás navedu na cestu k uzdravení. 

Zdravý postoj k životu

Jediným cílem naší pozornosti by nemělo být jen tělo, hmota. Kromě něho disponujeme i myslí, duší a duchem. Tyto části jsou vzájemně neoddělitelné a celkové zdraví vychází ze stavu, kdy věnujeme pozornost všem těmto vrstvám a respektujeme jejich potřeby.

Postoj k životu formuje pilíř ducha, podle toho, jestli bude zdravý nebo nezdravý, bude formovat i celou další kaskádu. Zdravý postoj k životu, uvědomění si vlastní moci, autority, možnosti činit vědomé kroky a rozhodnutí a především pochopení toho, že naše tělo je náš chrám, že jiné mít nebudeme a je třeba se o ně starat nejlépe jak dokážeme, to všechno povede k postupnému budování ZDRAVÍ.

Své klienty vedu k aktivní snaze nalézt skutečnou a nejhlubší příčinu svých obtíží, ta často leží právě v duchu a v jejich postoji k životu.

Reference

Pracovala jsem s více než stovkou klientů, další reference najdete na mém Instagramu.

"Konzultace s Janou byli jedním slovem báječné. Mohla jsem s ní vždy mluvit o čemkoli. Od stravy, přes pohyb až po duchovní cestu. Poradila mi hodně triků, které využívám i dál. Jako výstup z konzultací mi sestavila balíček kvalitních doplňků stravy, které jsem pak užívala a doopravdy mi pomohly. Poprvé mi někdo dokázal ukázat cestu ze začarovaného kruhu intolerancí a alergií, ve kterém jsem se roky držela. Dál se mnou byla na mé cestě a probírali jsme, co na mě jak působí. Co oceňuji je skvělý přístup Jany. Snažila se co nejvíc přizpůsobit mým požadavkům a dokonce mi vypracovala vícero variant doplňků stravy, abych se mohla rozhodnout podle mé finanční situace. Vždycky na mě Jana působila připraveně, pozitivně a velmi přátelsky. Na konzultace jsem se proto těšila a radovala se z kroků, které jsme spolu vyšlapaly. Děkuji ti Jani, že jsme spolu mohli najít moji cestu za zdravím.

Petra Faltýnková


"Styl Janči, jak přistupuje k lidem, k řešení jejich problémů, je především lidský, snadno pochopitelný, rozumný a komplexní. Svými všestrannými zkušenostmi, které sahají do hloubky, získáte v Janče nejen koučku, terapeutku, ale také i parťačku, která člověka podpoří a dokáže předat skvělý elán podpořený úsměvem. Oceňuji na ni především i to, že ženám připomíná, aby nezapomněly, že jsou ženy a mají své lidské přednosti. Na závěr dělá povedené náramky, které mají příběh a také domácí vonné oleje s láskou!"

Lukáš Gavor


"Musím ti říct jedno velké díky, navedla jsi mne správným směrem, díky tvým radám mám teď mnohem lepší spánek a více energie přes den. Taky jsi mi otevřela mysl ve smyslu stravování, prostě využívat sezónní a lokální potraviny byla trefa do černého. Osobně, kdybych mohl, tak tě doporučím všem okolo. Neskutečně jsi mne nastartovala a dodala odhodlání k tomu, změnit zažité a evidentně nesprávné stereotypy. Jo a ještě k té konzultaci, hodně se mi líbí tvůj přístup k lidem, potažmo klientům. Že opravdu respektuješ individualitu každého jedince a přistupuješ k tomu všemu tak osobně."

Michal Mrnuštík

"Janu mohu doporučit každému, kdo si zakládá na celistvém zdravém přístupu ke zdraví. Ať už člověk řeší nějaký konkrétní zdravotní problém s kterým si neví rady anebo mu jde o dlouhodobou cestu k vytěžení vlastního potenciálu jak po stránce zdraví či psychiky, tak Jana vždy šije postup na míru a jde do hloubky a snaží se řešit u jádra a ne jen na povrchu a tím ne jen vyřešit problém s kterým jste jí oslovili, ale posunout celkově vaše zdraví, výkonnost apod. na vyšší úroveň. Pomůže vám tak lépe pochopit propojení jednotlivých pilířů zdraví. "

Daniel Kolář


O mně a mé cestě


Semínko zájmu o holistický pohled na zdraví bylo zaseto už v dětství, kdy jsem po dlouhodobé hospitalizaci zjistila, že uzdravit se můžu prostě tak, že se k tomu rozhodnu. Zjistila jsem, že nemusím žít ve strachu a naordinovaných restrikcích, ale že mohu naslouchat svému tělu, jeho touhám a možnostem a rozvíjet jeho odolnost a kondici.

V dospělosti jsem sice z cesty zájmu o lidské zdraví sešla, byla mi ale brzy připomenuta, a to hned z několika stran. Sama jsem se zajímala o silový trénink, vzpírala a věnovala se kalistenice, nějak mi do toho ale neseděl fitness přístup ke stravě. Zdálo se mi málo hledět pouze na vzhled a sílu svalů, v celém kontextu mi chyběl ten opomíjený zbytek organismu a jeho potřeb, od spánku, přes trávení až po psychiku. Začala jsem se proto vzdělávat, hodně četla, navštěvovala odborné kurzy a semináře a především jsem vše testovala na sobě. Postupně mi začalo docházet mnoho věcí, zejména souvislosti mezi stravou a chronickými zdravotními problémy, které západní medicína považuje za nevyléčitelné. Některé z těchto nemocí se vyskytovaly i v mé rodině a já pocítila obrovskou touhu: pochopit souvislost, řešit příčinu, maximalizovat vlastní zdraví a nepředávat je dál - na své vlastní děti.

Cesta ke zdraví je současně cestou sám k sobě, své duši a souladu s duchem.

Cesta ke zdraví je cestou k sobě samému.

Každý máme jiný příběh, žijeme v jiné realitě, kterou si sami tvoříme, a potřebujeme jiný přístup. Každý v sobě neseme duši s vlastním posláním a vlastními výzvami, každý se zde máme něčemu naučit, něco překonat a někam se posunout.

Pokud to budeme chtít!

Nástroje holistického přístupu

Jsou to nástroje prevence i uzdravení

V rámci komplexního pohledu na zdraví je potřeba si uvědomit, že veškeré aspekty životního stylu mají menší, čí větší dopad na náš život, spokojenost a hlavně zdraví / nemoc. V naší společnosti je stále silně zakořeněný názor, že stravování, pohyb, nebo třeba celková spokojenost, vztahy a naplnění, nemají na naše zdraví až takový vliv. Jenže opak je pravdou.

Nástroje holistického přístupu - jednotlivé aspekty životního stylu, mají preventivní, ale i nápravný charakter. V rámci holistického přístupu proto kladu důraz na budování radiálního zdraví, prevenci a vědomé volby ve vlastním životě. Každá změna směrem ke zdravému postoji k životu a každý dobrý návyk vede k dalšímu, dohromady vedou k větší svobodě a pochopení vlastní individuality, která je při používání těchto nástrojů tolik důležitá.

Holistický přístup hledá příčiny nemocí a proto zde neexistují žádné zkratky. Zdravotní problémy se obvykle budují poměrně dlouhou dobu a naše těla jsou tak geniální, že si skrze příznaky říkají o pozornost, péči a změnu našeho směřování. Pokud je nevyslyšíme, rozvine se nemoc v plné síle a následně je třeba si uvědomit, že musíme vlastnímu tělu věnovat energii a pozornost zpět - adekvátně času, po který jsme mu nenaslouchali.

Pokud se chceš uzdravit, musíš se nejprve vzdát všeho, co tě činí nemocným.

Nástrojů holistického přístupu ke zdraví je mnoho a dohromady tvoří celkový životní styl.

Níže se můžete podívat na více podrobností ke každému z nich a seznámit se tak s metodami mé práce.

Spánek a cirkadiánní rytmus
Stravování a pitný režim
Doplňky stravy a fytoterapie
Naturální biohacking
Eliminace toxické zátěže
Denní rutiny a work-life balance
Pohyb a aktivita
Pokročilý biohacking
Psychohygiena, dech
a relaxace
Duchovní rozvoj a spiritualita

Pro koho jsou mé služby vhodné?

Každý je zodpovědný za své zdraví, já vám chci pomoci najít klíč k vlastním potřebám a individualitě.

Holistický přístup je proto vhodný pro každého, kdo si tohle uvědomí a je ochoten a připraven:

  • naslouchat sám sobě
  • vystoupit z nefunkčních a destruktivních vzorců
  • měnit své návyky
  • být disciplinovaný
  • vydržet a nehledat zkratky


Mezi mými klienty jsou sportovci, studenti, maminky, podnikatelé, lidé různého věku i zaměření.

Trávení

Nemoc začíná ve střevech. Naše trávení je první systém ovlivněný stravou a současně místo, ze kterého jsou vysílány signály do celého zbytku těla, které je tím ovlivněno. Funkční stravování, zacelování střevní stěny, péče o mikrobiom - to je začátek řešení chronických obtíží.

Imunita

Časté sezónní nemoci, záněty, ale také alergie, intolerance a exémy. To všechno souvisí s naším imunitním systémem, který  je třeba budovat a adekvátně posilovat skrze celkový životní styl. Od stravy, přes vystavování se přirozeným podmínkám až po bylinnou podporu.

Mentální výkonnost

Kognitivní schopnosti, jako je paměť, soustředění, schopnost učit se, ale i vyjadřování a výdrž úzce souvisí s naším zdravím, výživou, oxidativním stresem a celkovou stresovou zátěží. Tuto oblast lze podpořit a pracovat i na prevenci vzniku neurodegenerativních onemocnění.

Hormony

Hormonální rovnováha se propisuje do mnoha aspektů zdraví, od metabolismu přes stress management až po plodnost. Vše souvisí se vším a hormonální rovnováha souvisí zejména s našimi biorytmy, výživou a toxickou zátěží.

Metabolismus

Přeměna postavy, ať už hubnutí, nebo nabírání není jen otázkou estetiky, ale i otázkou zdraví, dlouhověkosti a celkové kvality života. Pomohu vám prolomit pocit, že jste obětí svých genů.

Mateřství

Příprava na početí je asi tou nejdůležitější cestou ke zdraví nového člověka, stejně tak důležité je zdravé a klidné prožití těhotenství. Vše začíná optimalizací zdraví, ukotvením prospěšné výživy a eliminací toxické zátěže.

Energie

Neustálá únava není normální, je možné být vitální a energický. Je ale důležité pochopit fungování biorytmů, spánku a vliv výživy a prostředí na jedny z nejpodceňovanějších součástí nás samých - naše mitochondrie.

Spánek

Není to jen o délce spánku . Cirkadiánní rytmus, světelná hygiena, rutiny a samotný kvalitní spánek, to jsou základní pilíře na kterých lze budovat pevné zdraví. Právě od této úrovně se v rámci těla odvíjí kvalita a stav všeho ostatního.

Stres management

Stres je tichý zabiják duše, mysli i těla. To už uznává nejen psychosomatika. Akutní stres je v optimálních dávkách velmi přínosný, pomáhá nám zocelovat se proti vnějším podmínkám a samotných stresorům, naopak chronický stres se projevuje na zhoršení samotného zdraví.

Udělejte první krok změny postoje ke zdraví