o mně a mém přístupu

Jana Soutor Raganová

Holistická mentorka, průvodkyně a koučka s pětiletou praxí a zkušeností
s více než stovkou klientů.

 • certifikovaný Performance poradce
 • etikoterapeutka
 • studentka čtyřletého oboru Klinické naturopatie

Další vzdělání

 • kurz epigenetiky
 • kurz aromaterapie
 • kurz naturopatického přístupu k početí, těhotenství a výživě dětí

a další..

Co pro mě má v životě obrovskou hodnotu?

Rodina a respektující přístup k výchově, strava jako nástroj léčení, přirozený biohacking a soulad s přirozeným prostředím a sledování východu slunce, duchovní a spirituální aspekt života, pohyb, trávení času se spřízněnými dušemi, naslouchání a sdílení.

Má cesta životem byla a je formována sebepoznáním, touhou po dotknutí se Pravdy, nikdy nekončícím studiem lidského ducha i těla a praktikováním, zkoušením, získáváním zkušeností, snahou o vědomý přístup sama k sobě i svému okolí.

Tato cesta není z těch nejjednodušších, vyžaduje totiž převzetí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a možné následky. Vyžaduje odvahu čelit vlastním strachům, obavám, domněnkám a zažitým vzorcům.

Je to ale neskutečně obohacující a osvobozující cesta. Odhalovat přijaté programy, třídit je na prospěšné a neprospěšné, odhazovat nepotřebné, pojmenovávat své strachy, vědět o nich a dokázat je přijmout, učit se disciplíně a následně zažít sílu, vitalitu a harmonii..

To je totiž cesta sama k sobě.

Cesta ke zdravému duchu, duši i tělu.

Cesta zdravého postoje k životu.

Jmenuji se Jana a i když jsem od malička milovala přírodu, zvířata, pohyb a vyrostla jsem mezi záhony zeleniny, koňmi a celé dny se dokázala toulat v přírodě, i když se mě mé okolí snažilo nasměřovat na dráhu lékařky, nevypadalo to, že se budu podobnému oboru věnovat. V době dospívání jsem sice hodně sportovala, kvůli veliké lásce ke zvířatům toužila po studiu veteriny, v rámci školy i samostatně jsem hodně studovala biologii a ráda trávila čas v přírodě, při ukončování střední školy se vše zvrtlo. Přestala jsem být sama sebou, silně revoltovala proti systému i vlastní rodině, pocítila první projevy psychických problémů a poruchy příjmu potravy. Na konci této etapy jsem se ocitla na Vysokém učení technickém rozhodnuta studovat stavitelství, věnovat se ochraně životního prostředí a vodnímu hospodářství.

Tato volba byla možná nevědomá, možná motivovaná cestou, kterou už jsem znala z rodiny, možná motivovaná strachem ze ztráty tehdejší lásky a tím, že bych musela být někde zcela sama, ale možná byla motivovaná i láskou k přírodě a vírou v to, že mít vysokou školu znamená mít vstupenku k úspěšnému životu. Jo, tomu jsem fakt věřila... Místo toho jsem najednou nevěděla kde to jsem, co tam dělám a co vlastně chci. Tato cesta byla důležitá pro nastartování obrovské transformace a rozhodně svého rozhodnutí zpětně nelituji. Prožití beznaděje, pocitu vyloučení z kolektivu a konceptu myšlení lidí, kteří se mnou studovali a pocit ztráty napojení na vlastní touhy byly odrazovým můstkem k budoucímu sebepoznávání a odhodlání se k cestě vlastní. Mimo školský systém, bez tradiční posloupnosti, bez pokynu a souhlasu vnější autority, bez zadání a odměn. A jo, svou starou lásku jsem ztratila, poznala jsem ale tu životní - a hned dvě! Manžela i poslání.

Během studia vysoké školy jsem začala hodně sportovat, cestovat, toulat se přírodou a jezdit na horské přechody. To všechno bylo velkým milníkem, protože jsem začala pozorovat, že mé tělo se nechová úplně tabulkově, že mi nevyhovuje klasický fitness přístup a že mě vlastně daleko víc než jen hubnutí a budování svalové hmoty zajímá celkové zdraví. Na vlastní kůži jsem pocítila, že když se urovnává zdraví, když je spokojená mysl a duše, pozlátko v podobě hezké postavy a síly přijde skoro samo.

Po ukončení vysoké školy a snaze pracovat v oboru jsem se s manželem rozhodla odcestovat do zahraničí. Pracovali jsme na Islandu na ovčí farmě a v hostelu, poznávali nové lidi, zvyky, návyky i pohledy na svět a život. Dále jsme pokračovali ještě do Irska a potom zpět do Čech, budovat vlastní nový život.

Začala jsem studovat na univerzitě Performance Lifestyle a byla překvapená, jak samozřejmé mi získávané informace připadají a jak snadno se mi vstřebávají. Po každém vzdělávacím víkendu jsem všechny své přátele a rodinu zahlcovala nabytými informacemi a nebyl problém je dále samostatně rozvíjet a dostudovávat vše, co mě zajímalo. Po ukončení studia jsem se rozhodla oslovit zakladatele Performance Lifestyle a začala s ním spolupracovat. Během následujících dvou let jsem nasávala informace i zkušenosti s prvními klienty, budovala si pomyslnou mapu souvislostí a pod rukama a v hlavě mi rostl celkový kontext holistického pojetí zdraví a lidské bytosti.

Nejvíc se mi ale zalíbilo spojování světa tradičních medicín a moderních vědeckých poznatků. Spojování světa spirituality, ducha a hmoty. Spojení hlasu intuice a rozumu.

Stala jsem se spoluautorkou mnoha přednášek, e-booků a protokolů (Tréninkové protokoly a tréninkové plány, Zdravé střevo a mikrobiom, Cirkadiánní rytmus a spánek, Superlátky, Holistický přístup ke stravě, suplementaci a pohybu apod.) i navazujících ročníků univerzity.

Po ukončení této spolupráce jsem se pustila na vlastní cestu mentorky a koučky holistického přístupu ke zdraví a kromě nekonečného samostudia se pustila i do dalších seminářů a kurzů:

 • Čtyřletý obor klinické naturopatie (momentálně přerušený z důvodu příchodu dcery)
 • Etikoterapie pod vedením MUDr. Vladimíra Vogeltanze
 • Epigenetika
 • Aromaterapie
 • Naturopatický přístup k prekoncepci a těhotenství
 • Naturopatický přístup k výživě dětí
 • Naturopativké diagnostické metody a jejich vyhodnocování

Na konci roku 2021 jsem se stala maminkou Mariannky, což odstartovalo další vlnu transformace a přineslo mnoho nových poznatků o lidské bytosti. Jsem za ně velice vděčná, protože přinášejí obrovské učení, pokoru i schopnost vnímat jak sama sebe, tak své okolí.

V současné době se pracovně věnuji zejména mentoringu v oblasti chronických obtíží (zažívání, hormony, spánek, stres apod.), jsem ale stále více vedena k hledání duchovní příčiny nemoci. Pracuji zejména s lidmi, kteří se rozhodli hledat příčinu svých obtíží sami v sobě a ve svém životě, s těmi, kteří nechtějí abych rozhodovala za ně, abych jim pouze radila a pomáhala bez jejich vlastního přičinění.

V soukromí se věnuji zejména rodině, je pro mě důležitý vědomý přístup k životu, spojování se s přirozeným prostředím a biorytmy. Momentálně se hodně věnuji stínové práci jakožto nástroji osobního rozvoje. S manželem tvoříme vizi svobodnějšího života v souladu s přírodou, vnímáme důležitost návratu k soběstačnosti, moudrosti našich předků, komunitnímu způsobu života a tvoření nové společnosti.